شناسنامه جدید خدمات

بيشتر
شناسنامه خدمات قدیمی
(14041129000) ارائه مجوز های تنوع زیستی
(14041129100) صدور مجوز تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش حیات وحش
(17021129101) صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های خزندگان و دوزیستان
(14041129103) صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی
(14041129105) صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها
(14041129107) صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی
(14041129110) صدور مجوزخروج تروفه های شکار شده
(13021129111) صدور پروانه شکار وصید
(14041129112) صدور مجوز انتقال حیوانات
(14041129113) صدور مجوز نگهداری حیات وحش
(14041129114) صدور دفترچه شکارچیان
 
(14042540000) امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی

 (14042540000) امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی


 
(14042541000) نظارت و پایش محیط زیست

 (14062541100) ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار

 (14032541101) نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی

 (14062541102) ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی

(14032541103) نظارت بر کاهش گازهای گلخانه ای مطابق تعهدات بین المللی

(14042541104) تعیین نیاز آب محیط زیستی تالابها و رودخانه ها

(14022541105) نظارت و پايش زيست محيطي منابع آب و خاک ، منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی)

(14042541106) ارائه استانداردها و ضوابط مدیریت و مقابله با آلودگی های محیط زیستی و نظارت بر رعایت آن ها

(14042541107) احیا و بازسازی زیستگاههای ساحلی و دریایی آسیب دیده

(14042541108) پایش گونه ها و زیستگاه های حساس به منظور حفاظت از آن‌ها

 
(14042542000) نظارت بر عملکرد زیست محیطی

 (14042542100) نظارت بر عملکرد محیط زیست کاربری ها و فعالیت ها در دریا و سواحل و جزایر و تالاب های کشور

 (14042542101)  ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی

 (14042542102) نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند

 (14042542103) سرشماری گونه های جانوری

 (14042542104) نظارت بر عملیات اطفاء حریق درمناطق آزاد محیط زیستی ،شکار ممنوع و مناطق چهارگانه

 (14042542105) نظارت بر عملکرد واحدهای تکثیر و پرورش جانوران در اسارت

 (14042542106) نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه های تاکسیدرمی غیر مجاز

 (14042542107) نظارت و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر قانونی جهت تکثیر و پرورش حیات وحش


(14032542108) صدور تاییدیه زیست محیطی شماره گذاری خودرو

(14032542109) نظارت و ارزیابی واحدهای آلاینده و تعیین عوارض آلایندگی 
(14061126000) صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

  (14061126100) صدور گواهینامه

 (14061126100) مستندات صدور گواهینامه

 (14061126101) نظارت ،اعلام تخلف و ثبت جرائم

 
(14011127000) نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات پسماند ها (بر اساس کنوانسیون بازل)
 
صدور مجوز ،کنترل و نظارت بر واردات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

 صدور مجوز ،کنترل و نظارت بر صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

 
(14041129000) صدور مجوزهای تنوع زیستی از قبیل برپایی نمایشگاه،کارگاه تاکسیدرمی،باغ وحش...
 
(14041129100) صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و بهره برداری (پستانداران-پرندگان-خزندگان)

(14041129101) صدور مجوز برپایی نمایشگاههای حیات وحش

(14041129102) صدور مجوز برپایی نمایش های سیرک با استفاده از حیوانات وحشی

(14041129103) صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی

(14041129104) صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات

(14041129104) مستندات  ورود به سامانه مجوز احداث باغ وحش

(14041129105) واردات و صادرات ،ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و همچنین فسیل و رستنی ها

(14041129106) نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط شده گونه های در معرض خطر انقراض رده های CR ، EN

(14041129107) صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی

(14041129108) پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان

(14041129108) مستندات پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان

(14041129108) ورود به سامانه اعلام خسارت

(14041129109) صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع با مقاصد مختلف

ورود به سامانه

تکمیلی


 
(14061122000) ارزیابی ،تشخیص و اعلام نظر در مورد اثرات زیست محیطی استقرار و بهره برداری طرح ها و پروژه های عمرانی و تولیدی و خدماتی

 (14061122000) ارزیابی ،تشخیص و اعلام نظر در مورد اثرات زیست محیطی استقرار و بهره برداری طرح ها و پروژه های عمرانی و تولیدی و خدماتی

 (14061122000)  مستندات

 (14061122000) ورود به سامانه انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز


 (14061122000) ورود به سامانه صدور مجوز واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی


 
(14031123000) پایش و اعلام میزان آلایندگی های صنعتی و غیر صنعتی 

 (14031123100) خوداظهاری در پایش آلودگی های صنایع

 (14031123101) غیر خود اظهاری در پایش آلودگی

 (14031123102) ارائه نتایج پایش های انجام شده به متقاضیان

 
(18081124000) ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان موزه های تاریخ طبیعی

 (18081124100) ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان در قالب گروه های مدارس،دانشگاهها ،مراکز و موسسات علمی ،عامه مردم و مقامات دولتی داخلی و خارجی

 (14051124101) بررسی طرح های پژوهشی و مطالعاتی

 (18041124102) مشاوره و آموزش دانشجویان در راستای پایان نامه های مرتبط با اجزائ تنوع زیستی و واحد های درسی کار آموزی

 
(13021125000) صدور مجوز شکار و صید

 (13021125100) صدور پروانه صید و شکار

 (13021125100) مستندات مجوز شکار و صید

 (13091125101) صدور دستورالعمل های شکار و صید و پروانه های ویژه شکار و صید

 (14041125102) سرشماری پرندگان

 (14041125103) سرشماری پستانداران مناطق تحت حفاظت سازمان


 
(14061126000) صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

  (14061126100) صدور گواهینامه

 (14061126100) مستندات صدور گواهینامه

 (14061126101) نظارت ،اعلام تخلف و ثبت جرائم

 
(14011127000) نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات پسماند ها (بر اساس کنوانسیون بازل)
 
صدور مجوز ،کنترل و نظارت بر واردات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

 صدور مجوز ،کنترل و نظارت بر صادرات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

 
(14041129000) صدور مجوزهای تنوع زیستی از قبیل برپایی نمایشگاه،کارگاه تاکسیدرمی،باغ وحش...
 
(14041129100) صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و بهره برداری (پستانداران-پرندگان-خزندگان)

(14041129101) صدور مجوز برپایی نمایشگاههای حیات وحش

(14041129102) صدور مجوز برپایی نمایش های سیرک با استفاده از حیوانات وحشی

(14041129103) صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی

(14041129104) صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات

(14041129104) مستندات  ورود به سامانه مجوز احداث باغ وحش

(14041129105) واردات و صادرات ،ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و همچنین فسیل و رستنی ها

(14041129106) نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط شده گونه های در معرض خطر انقراض رده های CR ، EN

(14041129107) صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی

(14041129108) پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان

(14041129108) مستندات پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان

(14041129108) ورود به سامانه اعلام خسارت

(14041129109) صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع با مقاصد مختلف

ورود به سامانه

تکمیلی


 
سال 1398  سال رونق تولید