دبیر و عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان محیط زیست منصوب شد
اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند
مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مشاور و مسئول هماهنگی و ساماندهی پارک طبیعت پردیسان منصوب شد
عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"