كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
تشکیل کارگروه فقه و محیط زیست
سرپرست  دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی منصوب شد
سرپرست  روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق منصوب شد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان منصوب شد
سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان سيستان و بلوچستان منصوب شد
دبیر ستاد اربعین سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد
مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست معاونت هماهنگي امور استانها دفتر رياست منصوب شد
مديركل دفتر رياست و هماهنگي امور استانها منصوب شد
رئيس جدید مركز آموزش محيط زيست و تربيت محيطبان منصوب شد
سرپرست  دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی  منصوب شد
مسئول بازرسي و رسيدگي به شكايات و ارزيابي عملكرد  منصوب شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم منصوب شد
دبیر ستاد راهبردي سياست‌هاي كلي محيط زيست و رئيس كارگروه اجرايي آموزش، پژوهش، و فناوري‌هاي محيط زيست
عضو و رئيس كارگروه اجرايي كاهش آلودگي‌ها و مديريت تغيير اقليم منصوب شد
عضو و رئيس كارگروه اجرايي حفظ تنوع زيستي و مديريت زيست بوم‌ها منصوب شد
انتصاب دبیر ستاد راهبردی سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری
مشاور عالی در امور همیاران و محیط بانان کشور منصوب شد
 سرپرست دفتر ریاست و هماهنگی امور استان‌ها منصوب شد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...