معرفی

1397/11/24 چهارشنبه

https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/ورود-به-مناطق**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1401/12/24

**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان ارائه مجوز های زیست محیطی
شناسه خدمت کلان 14042546000
عنوان زیر خدمت صدور و تمدید مجوز فعالیت آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
شناسه زیرخدمت 14062546101
نوع خدمت G2B ،G2C
توضیحات خدمت اعطای مجوز آزمایشگاه معتمد به متقاضیان واجد شرایط طبق شیوه نامه های شرایط عمومی صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد و شیوه نامه داخلی شورای سیاستگذاری و راهبردی آزمایشگاه های معتمد جهت انجام پایش های خوداظهاری واحدهای صنعتی (طبق قوانین و مستندات موجود)
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://www.iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت هر شخص حقوقی که درخواست احذ صدور جهت انجام پایش پارامترهای زیست محیطی را مطابق با شرایط احراز گواهینامه دارد.
مدارک لازم برای درخواست خدمت صفحات 93-90 آیین نامه خوداظهاری در پایش در پورتال دفتر پایش فراگیر آزمایشگاه های معتمد
محل مراجعه برای درخواست خدمت ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
محل مراجعه برای دریافت جواب تائیدیه پارامتر برای متقاضی فاکس می شود اما جهت دریافت گواهینامه به دفتر پایش فراگیر می بایت مراجعه نمایند.
متوسط مدت زمان ارائه خدمت با شرط تکمیل بودن مدارک ارائه شده توسط متقاضی و توانمند بودن اداره کل مورد نظر حداقل 40روز کاری
هزینه ارائه خدمت هزینه مربوط به انجام تست مقایسه ای با اداره کل می باشد که بسته به نوع پارامترهای درخواستی متفاوت است (جدول تعرفه خدمات آزمایشگاهی در پورتال دفتر)
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی ندارد
روند اجرای فرآیند
 1. ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز آزمایشگاه به اداره کل استان
 2. بررسی مدارک و مستندات و انجام تست مقایسه ای و اعلام نتیجه به متقاضی
 3. ارسال مدارک به دفتر پایش فراگیر محیط زیست در صورت موافقت اداره کل استان
 4. بررسی اولیه بررسی مدارک در کارگروه و در صورت موافقت ارسال به کمیته آزمایشگاه معتمد
 5. بررسی نهایی کمیته آزمایشگاه معتمد و اعلام نتیجه به دفتر پایش فراگیر و سپس اعلام به اداره کل استان و متقاضی
 6. در صورت موافقت کلیه قسمت ها صدور مجوز

راهنما

1397/11/27 شنبه
 ایمیل  تهیه کننده راهنما   : help@doe.ir
**************************************************
تاریخ به روزرسانی راهنما  :  1401/12/24
**************************************************

راهنمای سامانه دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد
 1. با انتخاب سامانه دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد ، وارد فرم زیر خواهید شد.   
 2. اطلاعات مورد نظر فرم یاد شده را تکمیل نموده (پر کردن اطلاعات ستاره دار الزامیست) و پارامترهای گروه تخصصی را ثبت نموده و  به گام بعدی بروید .
 3. اطلاعات مورد نیاز جهت پرپایی نمایشگاه مورد نظر را در فرم وارد کنید(قسمت‌های ستاره‌دار الزامی است) و در بخش ثبت گونه گونه های مورد درخواست را ثبت نموده و بعد از وارد نمودن کد امنیتی، روی ثبت نهایی درخواست کلیک نمایید.  
 4. اطلاعات مورد نظر را وارد و هر قسمت را ثبت نموده (قسمت‌های ستاره‌دار الزامی است) و در پایان دکمه گام بعدی را فشار دهید.
 5. در گام بعدی ادامه اطلاعات اعم از سوابق آموزشی ، پژوهشی، کتاب های چاپ شده و مقالات منتشر شده را وارد و ثبت نموده (قسمت‌های ستاره‌دار الزامی است) و روی گام بعدی کلیک کنید.
 6. در گام بعدی اطلاعات شرکت در دوره ها ، عناوین کسب شده و معرفان را در فیلد های بعدی وارد و هر قسمت را ثبت نموده و در پایان ثبت نهایی کلیه اطلاعات را کلیک کنید. 
 7. در پایان سامانه به شما یک کد پیگیری می‌دهد.
 8. با وارد کردن کد پیگیری و کد امنیتی و فشار دادن دکمه تایید، می‌توانید گردش درخواست خود  را  مشاهده کنید.
 

پرسشهای متداول

از چه منبعی می توان فرم های مربوط به درج اطلاعات آزمایشگاه معتمد را دریافت نمود؟
گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه پس از تاریخ اعتبار تا چه زمانی قابل استفاده است؟
فرآیند صدور گواهینامه چگونه می باشد؟
 • 1397/11/29 دوشنبه
  فرآیند صدور گواهینامه چگونه می باشد؟
مدارک لازم جهت صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد کدامند ؟
 • 1397/11/29 دوشنبه
  مدارک لازم جهت صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد کدامند ؟
در صورت صدور مجوز چگونه به متقاضی اطلاع رسانی می گردد؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1397/11/28 یکشنبه

ttps://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد  
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی دبیرخانه کمیته آزمایشگاه معتمد مستقر در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان.کارشناس استان
ساعات کاری ادارات کل  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد
تلفن تماس ( کارشناس استان )
پست الکترونیکی پست الکترونیکی اداره کل هر استان
آدرس مراجعه حضوری  سازمان حفاظت محیط زیست پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست انسانی

نظرسنجی و تعامل

1397/11/1 دوشنبه


بیانیه توافق خدمت

1399/2/8 دوشنبه

توافقنامه سطح خدمت "صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست "
•  مقدمه


خدمت صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست با شناسه 
14042546000 و شناسه زیر خدمت 14062546101 به صورت  G2B ، G2C ، G2G می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :

•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که با ورود واحد های در خواست کننده  به سامانه و الصاق مدارک ،پس از تایید کارشناسان مربوطه در سازمان صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست انجام می گیرد.

  •  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، در منوی سایت بخش معاونت انسانی قابل دسترسی می باشد.
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.


  •  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

موارد مربوط به فرم " صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست "جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می شود.


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.


 

 

 

 
بيشتر

ورود به خدمت

1397/11/24 چهارشنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"