در حال به روز رسانی
   

 استان/سامانه

مجوز واحد های صنعتی شکار و صید

درخواست پرداخت خسارت وارده توسط حیات وحش

صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی

رسیدگی به شکایات

سازمان های مردم نهاد

مشاوره آموزش دانشجویان

احداث باغ وحش

آزمایشگاه معتمد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهار محال وبختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

عيدمحمد رهبر
رئیس اداره محیط زیست انسانی
09370554805
 
احسان رحمتی
کارشناس محیط زیست
09159884748
 
محمد حسین صالحی
کارشناس حیات وحش
09153724974
بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir
حسن فرخانی
رئیس اداره مدیریت عملکرد
09151832371
h.farkhani@doe.ir

زهرا طالب زاده مسئول آموزش
09155842801

z.talebzadeh@doe.ir

زهرا طالب زاده مسئول آموزش
09155842801

z.talebzadeh@doe.ir
بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir

احمد وحدانی کارشناس آزمایشگاه
09155844284
 

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین معصومه خلفی
رئيس اداره محيط زيست انساني
33374900-3 داخلی 219    
m.khalafi@doe.ir
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
 
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
 
سعید میرزا حسینی
رئيس اداره مديريت عملكرد
33374900-3      داخلی 246
s.mirzahoseini@doe.ir
 
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
 
مارال حسین خانی 
رييس اداره امور آزمايشگاه ها
33374900-3     داخلی 233
m.hosseinkhani@doe.ir
 

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

  

 استان/سامانه

مجوز تکثیر و پرورش ورود به مناطق نمونه برداری نمایشگاههای حیات وحش مشمولین واردات و صادرات پسماند

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهار محال وبختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی


بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir
 

بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir
 
بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
صادق خسروی
رييس اداره حفاظت محيط زيست طبيعي استان قزوين
33374900-3     داخلی 260
s.khosravi@doe.ir
 
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir


اصغر طارمی
سرپرست اداره امور اداري    
33374900-3    داخلی 208
a.taromi@doe.ir

 
سید ابراهیم موسوی
معاون نظارت و پايش    
33374900-3     داخلی 229
se.mousavi@doe.ir
 

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

 
 
سال 1398  سال رونق تولید