1398/3/26 یکشنبه
در حال به روز رسانی
   

 استان/سامانه

مجوز واحد های صنعتی شکار و صید

درخواست پرداخت خسارت وارده توسط حیات وحش

صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی

رسیدگی به شکایات

سازمان های مردم نهاد

مشاوره آموزش دانشجویان

احداث باغ وحش

آزمایشگاه معتمد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهار محال وبختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

عيدمحمد رهبر
رئیس اداره محیط زیست انسانی
09370554805
 
احسان رحمتی
کارشناس محیط زیست
09159884748
 
محمد حسین صالحی
کارشناس حیات وحش
09153724974
بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir
حسن فرخانی
رئیس اداره مدیریت عملکرد
09151832371
h.farkhani@doe.ir

زهرا طالب زاده مسئول آموزش
09155842801

z.talebzadeh@doe.ir

زهرا طالب زاده مسئول آموزش
09155842801

z.talebzadeh@doe.ir
بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir

احمد وحدانی کارشناس آزمایشگاه
09155844284
 

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

اکرم زارع نژاد
رئيس اداره محيط زيست انساني
09159393628
مهدی سرگلزایی مقدم
مسئول صدور پروانه
09156744228
محمد میر
کارشناس حیات وحش
09155427952
حسین جانپرور
رییس اداره امور حیات وحش
09155494083
علی سالاری
رییس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد
09151441418
حسین عسگری
سرپرست اداره آموزش و پژوهش
091554407542
حسین عسگری
سرپرست اداره آموزش و پژوهش
091554407542
حسین جانپرور
رییس اداره امور حیات وحش
09155494083
مریم شهرکی
رییس اداره آزمایشگاه
09216022904

فارس

فاطمه پرواز
کارشناس ارزیابی محیط زیست
07132317753
داخلی311
فرزانه اسدی
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش
07132317753 داخلی312
احمدرضا تابع بردبار
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش
07132317753
داخلی 303
فربد هومن
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش  
07132317753
داخلی 324
 
کیمیا کاکاعبدالله
کارشناس مدیریت و ارزیابی عملکرد
07132317753
داخلی 250
زهرا شفیعی سروستانی
رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
07132317753
داخلی 137
احمدرضا تابع بردبار
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش
07132317753
داخلی 303
آناهیتا زرگر مرادی
کارشناس آزمایشگاه
07132317753
داخلی 309
قزوین معصومه خلفی
رئيس اداره محيط زيست انساني
33374900-3 داخلی 219    
m.khalafi@doe.ir
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
 
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
 
سعید میرزا حسینی
رئيس اداره مديريت عملكرد
33374900-3      داخلی 246
s.mirzahoseini@doe.ir
 
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
 
مارال حسین خانی 
رييس اداره امور آزمايشگاه ها
33374900-3     داخلی 233
m.hosseinkhani@doe.ir
 

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

  

 استان/سامانه

مجوز تکثیر و پرورش ورود به مناطق نمونه برداری نمایشگاههای حیات وحش مشمولین واردات و صادرات پسماند

نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف شده

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهار محال وبختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی


بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir
 

بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir
 
بهروز جعفری
رئیس اداره امور حیات وحش
09155848255
b.jafari@doe.ir

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

معصومه دهقانی
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش
07132317753
داخلی 312
زهرا باقری
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش    
07132317753
داخلی 312
زهرا باقری
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش    
07132317753
داخلی 312
فرزانه اسدی
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش
07132317753 داخلی312
آتنا یزدانیان
کارشناس امور اداری
07132317753
داخلی 215
روح الله مشیری
کارشناس پایش
07132317753
داخلی 300
فربد هومن
کارشناس نظارت بر امور حیات وحش  
07132317753
داخلی 324
 
قزوین سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
صادق خسروی
رييس اداره حفاظت محيط زيست طبيعي استان قزوين
33374900-3     داخلی 260
s.khosravi@doe.ir
 
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir
سیاوش رضازاده 
رييس  اداره نظارت بر امور حيات وحش
33374900-3     داخلی 244
s.rezazadeh@doe.ir


اصغر طارمی
سرپرست اداره امور اداري    
33374900-3    داخلی 208
a.taromi@doe.ir

 
سید ابراهیم موسوی
معاون نظارت و پايش    
33374900-3     داخلی 229
se.mousavi@doe.ir
 

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهکیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

 
 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"