بازگشت به صفحه نخست

صفحه انواع مستندات

مجموعه اسلایدهای مرتبط با طرح حفاظت از تالاب های ایران

اسم فارسی

اسم انگلیسی

سازمان تهیه کننده

سال تهیه مستند

طبقه بندی

زبان

دریافت فایل

مجموعه اسلایدهای کارگاه آموزشی محيط بانان با موضوع رويكرد اكوسيستمي در مديريت مناطق حفاظت شده تالابي

Slides on Ecosystem approach training workshop for guards

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای کارگاه کاربرد رویکرد اکوسیستمی در مدیریت تالاب

Slides on Tehran ecosystem based management workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1387

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای کارگاه رویکرد زیست بومی

Slides of Ecosystem approach workshop

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Slides on Wetland Mapping and Delineation Workshop (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

مجموعه اسلایدهای آموزشی کارگاه پهنه بندی و تعیین حریم تالاب های ارومیه و پریشان

Slides on Wetland Mapping and Delineation Workshop (LU-LP )

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1385

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

اسلاید کارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریتی دریاچه ارومیه

Slides on management planning workshop of Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

1386

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید کارگاه مشورتی برنامه ریزی مدیریتی دریاچه ارومیه

Slides on management planning workshop of Lake Urmia

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران و اداره کل جفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

1386

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

اسلاید با موضوع پتانسيل آب سطحي در قسمتي از حوزه آبريز درياچه اروميه واقع در استان آذربايجان شرقي

Slides on surface water potential in parts of Lake Urmia basin in East Azerbaijan province

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید با موضوع رابطه منابع آب استان کردستان و میزان ورودی آب به دریاچه ارومیه

Slides on relation between Kurdistan province Water Resources and Water running to LU

طرح حفاظت از تالاب های ایران

1388

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلایدهای سمينار تخصصي مديريت و احياء تنوع زيستي

Slides on Technical Seminar: Biodiversity Restoration and Management

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلایدهای سمينار تخصصي مديريت و احياء تنوع زيستي

Slides on Technical Seminar: Biodiversity Restoration and Management

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1390

شیوه اجرا

انگلیسی

مشاهده فایل

اسلاید نقشه راه جهت مدیریت مصارف منابع آبی تالاب پریشان

Slides on Lake Parishan ground water resources management (road map, working group)

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید تعيين سهم تخصيص آب استانها در حوضه آبريز درياچه اروميه

Slides on provinces water share in lake Urmia basin

MOE

1389

شیوه اجرا

فارسی

مشاهده فایل

اسلاید بررسی کارکردهای گروه زنان تسهیلگر روستایی در قالب طرح حفاظت از تالاب های ایران

Analysis on Rural Women performance in Conservation of Wetlands

طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

فارسی

مشاهده فایل
مجموعه اسلایدهای ارائه تجربیات طرح بدر خصوص به کارگیری رویکرد زیست بومی و برنامه مدیریت یکپارچه برای تالاب های ایران- تعمیم در سطوح ملی و منطقه ای Slides on Applying ecosystem approach & integrated management plans for Iranian wetlands, roll out at national and regional levels طرح حفاظت از تالاب‌های ایران

1391

محصولات

انگلیسی مشاهده فایل

 

بازگشت به بالای صفحه


بازگشت به صفحه نخست

صفحه انواع مستندات