اخبار

برنامه ریزی برای کسب منفعت اقتصادی جوامع محلی از حفظ محیط زیست

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد:

برنامه ریزی برای کسب منفعت اقتصادی جوامع محلی از حفظ محیط زیست

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما برای اینکه جوامع محلی از حفظ محیط زیست منفعت اقتصادی ببرند، برنامه داریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سیدابوالقاسم موسوی در نشست تخصصی بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست، اظهار کرد: اگر مردم را آگاه کنیم جلوی بسیاری از تخریب های زیست محیطی گرفته می شود.

وی افزود: اصل پنجاه قانون اساسی، حفظ محیط زیست را وظیفه ای همگانی می داند چراکه سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی تواند این مسوولیت را انجام دهد.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسوولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت:مسوولیت اجتماعی بحث جدیدی در سطح دنیاست و در کشور ما هم هنوز کاملا جا نیفتاده است.

موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: از یکسال قبل مطالعه ای را شروع کرده ایم  که هدف از آن تهیه یک نقشه راه در حوزه مسوولیت اجتماعی است.وی، تصریح کرد: برای اینکه جوامع محلی از حفظ محیط زیست منفعت اقتصادی ببرند، برنامه داریم که این موضوع هم با بحث مسوولیت اجتماعی گره می خورد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"