ملاقات مردمی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم

در قالب برنامه ملاقات مردمی انجام شد؛

ملاقات مردمی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد امروز به صورت چهره به چهره با مراجعان دیدار و ضمن استماع مشکلات و درخواست های مراجعان، دستورات مقتضی را در جهت رفع مشکلات آنان صادر کرد.
  به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست؛ در سلسله برنامه های ملاقات مردمی علی سلاجقه با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم،  با آنان دیدار و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنان به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

در سفرهای استانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز ملاقات های مردمی به منظور پاسخگویی و دریافت مکاتبات و درخواست های مراجعان صورت گرفته است.

متقاضیان برای هماهنگی جهت دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می توانند در روزهای کاری از ساعت 8 تا 16 با شماره تلفن 42781034 تماس حاصل نمایند.
نسخه قابل چاپ
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"