اخبار مهم
.
1402/8/16 سه‌شنبهwww.doe.ir
در قالب برنامه ملاقات مردمی انجام شد؛
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد امروز به صورت چهره به چهره با مراجعان دیدار و ضمن استماع مشکلات و درخواست های مراجعان، دستورات مقتضی را در جهت رفع مشکلات آنان صادر کرد.
  به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست؛ در سلسله برنامه های ملاقات مردمی علی سلاجقه با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم،  با آنان دیدار و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنان به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.

در سفرهای استانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز ملاقات های مردمی به منظور پاسخگویی و دریافت مکاتبات و درخواست های مراجعان صورت گرفته است.

متقاضیان برای هماهنگی جهت دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می توانند در روزهای کاری از ساعت 8 تا 16 با شماره تلفن 42781034 تماس حاصل نمایند.