.
پرسش و پاسخ
دوشنبه 3 شهریور 1393 33-با سلام خدمت شما و تبریک هفته دولت اینجانب یکی از کارشناسان محیط زیست در اداره حفاظت محیط زیست چابهار هستم و از جنابعالی خواهشمندم به بررسی وضعیت حقوقی و معیشتی کارشناسان ادارات شهرستان ها رسیدگی بفرمائید و ما همچنان امیدواریم تا هرچه سریعتر تحولی در حقوق کارمندان محیط زیست ایجاد شود.
افزایش انگیزه همکاران از مهم ترین اولویت های اصلی سازمان است و در این حوزه افزایش حقوق آنان نیز مد نظر و در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر برای مشاغل تخصصی اعمال ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری در دست اقدام است.   
 
امتیاز دهی