.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 23 - چرا سازمان محیط زیست به بالگردهای آب پاش مجهز نیست؟ استقرار مدیریت برای مقابله با بحران ها و مخاطرات محیط زیستی به ویژه آتش سوزی بر عهده ستاد مدیریت بحران هر استان است. ضمنا با ستاد پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران کشور تعاملاتی انجام شده تا بتوان از امکانات آنها در بحران های زیست محیطی استفاده شود. تجربیات دستگاههای مختلف نشان می دهد که استفاده از امکانات و خدمات مشترک موثرتر است.
 
امتیاز دهی