.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 19- من راننده مینی بوس در تهرانم چند ساله که می گویند مینی بوس شما را عوض می کنیم ولی خبری نشده است چرا؟
طبق توافق سال گذشته مقرر شده بود مبلغ 20 میلیون تومان توسط شهرداری، 20 میلیون سازمان حفاظت محیط زیست و حدود 20 میلیون تومان (ستاد سوخت از طریق ارزش افزوده) تامین نماید. سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته 4 میلیارد تومان بدین منظور اختصاص داد که متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی در ستاد سوخت، بودجه سازمان برگشت خورد. امیدواریم با همت مضاعف ستاد سوخت مجددا" این بحث فعال و مشکل مینی بوس های فرسوده حل شود.
 
امتیاز دهی