.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 18- رحیم تحریری: با سلام و احترام مجتمع ورزشی شهدای طرشت واقع در خیابان طرشت جنوبی اخیرا اقدام به نصب سه دستگاه هواساز پرقدرت دقیقا چسبیده با واحدهای مسکونی مجتمع مسکونی یاس نموده است که با ایجاد آلودگی صوتی شدید و مداوم موجب سلب آسایش ساکنین مجتمع و سایر همسایگان شده است. خواهشمنداست دستور لازم جهت اقدامات قانونی برای رفع این مزاحمت را صادر نمایید .با تشکر از بذل توجه شما-رحیم تحریری- 01/06/93
در خصوص آلودگی صوتی، سازمان دارای مصوبه حدود استاندارد به تفکیک روز، شب و کاربردهای مختلف است. به طور مثال در کاربری مسکونی حد استاندارد صدا کمتر از 50 دسی بل و در شب کمتر از 45 دسی بل باشد. در صورتیکه این استانداردها توسط منبع خاصی نقض شود اداره کل استان ( استان تهران) مکلف به برخورد و رفع مزاحمت است.
 
امتیاز دهی