.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 4- مجید فروغی: ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست با سلام احتراما اینجانب طرحی برای پرورش گونه ای از جانوران در حال انقراض دارم. چگونه می توانم این طرح را با آن سازمان مطرح و مجوز های لازمه را اخذ نمایم. می توانید طرح خود را با هماهنگی اداره کل استان برای معاونت محیط زیست طبیعی ارسال کنید تا در چارچوب ضوابط اعلام نظر شود. 
 
امتیاز دهی