.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 3- سید محمد حسین خادم الحسینی: با سلام سرکار خانم ابتکار دانش آموز هستم در مقطع اول دبیرستان استعدادهای دخشان و سه سال است در رابطه با آرتمیا اورومیانا فعالیت می کنم نظیر تحقیق و پرورش و برگزاری سمینار تقاضا دارم زمینه ای را فراهم سازید تا بتوانم به صورت کلی به پرورش مصنوعی آرتمیا بپردازم و از انقراض این گونه در دریاچه ارومیه جلوگیری کنیم.
تشکر از توجه شما به این موضوع مهم و با آرزوی موفقیت. می توانید طرح و پیشنهاد خود را به اداره کل استان ارایه دهید و رونوشت آن را هم برای معاونت آموزش و پژوهش و اداره کل آموزش جناب آقای درویش بفرستید تا با توجه به مراکز تحقیقاتی استان که در این زمینه فعالیت دارند بتوانیم اقدام نماییم.
 
امتیاز دهی