.
پرسش و پاسخ
شنبه 1 شهریور 1393 2- با سلام و عرض خسته نباشید لطفا اقدامات و برنامه ریزی بلند مدت سازمان درخصوص آتش سوزی جنگل ها را اعلام نمائید . آیا سازمان برنامه ای جهت ایجاد سیستم اعلام و اطفا حریق در مناطق مستعد آتش سوزی مثل پارک ملی گلستان را دارد؟
درخصوص سیستم اعلام و اطفاء حریق در پارک ملی گلستان نیاز به یک برنامه جامع با مشارکت دستگاه های ذیربط و نیز حمایت و همکاری سازمان مدیریت بحران کشور است. از طرفی مشارکت جدی جوامع محلی در این زمینه بسیار ضروری و مهم است که در چارچوب برنامه مورد نظر می بایست جدی گرفته شود. اما اقدام سازمان تشکیل کارگروه ملی مخاطرات زیست محیطی در سطح دستگاههای مختلف اجرایی و کارگروه واکنش سریع مخاطرات زیست محیطی در سطح سازمان و دستگاههای مرتبط بوده است. با سازمان مدیریت بحران هم در این زمینه همکاری هایی صورت گرفته است.
 
امتیاز دهی