آیکون منو
راهنما
ثبت درخواست دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد

مشخصات آزمایشگاه جهت درخواست گواهینامه
* نام آزمایشگاه
* نوع آزمایشگاه
* وابسته به ( وزارتخانه، سازمان، نهاد، شهرداری ها و.......) با ذکر نام نوشته شود.
سال تاسیس
وضعیت تملک
مساحت آزمایشگاه (مترمربع)
سکوبندی (متر)
زمینه فعالیت مورد تقاضا :
* استان
* شهرستان
آدرس
* کد پستی
تلفن به عنوان نمونه : 02188888888
نمابر به عنوان نمونه: 02188888888
تلفن همراه مدیر عامل
* آدرس پست الکترونیک نمونه : Y@cccc.com
نام مدیر عامل شرکت
* کد ملی مدیر عامل
مهر و امضاء
حداکثر 1 مگابایت
فایل تصویر لوگو
پارامترهای مورد درخواست در گروه های تخصصی
1395/11/9 شنبه
توجه : برای درج شکایت یا پیشنهاد در مورد فرم از طریق لینک روبه رو اقدام فرمایید :       شکایت     
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *