صیانت از حقوق مردم
1395/4/13 یکشنبه
دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم آمادگی خود را جهت پذیرش و پیگیری شکایات، ارائه پیشنهادات و گزارشهای مردمی پیرامون سوء استفاده از مقام اداری، رشوه، نقض حقوق قانونی، تخریب محیط زیست و ...  اعلام می نماید. شایان ذکر است کلیه گزارشهای وارده به دبیرخانه کمیته به صورت کاملا محرمانه و طبقه بندی شده نگهداری می گردد.

در صورت کشف مفاسد با توجه به اخبار، اطلاعات و گزارشهای وارده از سوی اشخاص حقیقی  به نحو مقتضی قدردانی بعمل می آید.


ثبت شکایت یا پیشنهاد
* ماهیت موضوع
* نام اشخاص حقیقی/حقوقی
* کد ملی
* استان مورد شکایت
* شهرستان
* آدرس پستی
آدرس پست الکترونیک
* تلفن
* شرح شکایت
فایل مستندات
آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه مورد شکایت رضایت دارید؟
کد امنیتی
 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"