\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

راهنما
دوشنبه 7 اسفند 1396 لطفا جهت تکمیل فرم ،  فیلد های مربوطه را پر نموده ،فیلدهای ستاره دار اجباری می باشد و تلفن را نیز به همراه کد شهر بدون هیچ فاصله ای وارد نمایید.گزینه های زمینه فعالیت مورد تقاضا را تیک بزنید تا فرم مربوط به آن بخش با یک رفرش صفحه باز و آماده ی بارگذاری گردد.  سپس کد کپچا پایین صفحه را پر کرده و گام بعد را کلیک نمایید.در صفحه بعد نیز فیلد ها را پر نموده و در بروی دکمه تایید یا ثبت کلیک نمایید . جهت پیگیری فرم  کد رهگیری ارائه شده  را نگهداری  و آن را در بخش پیگیری وارد نمایید.در ضمن کد پیگیری به ایمیل شما ارسال خواهد شد. جهت مشاهده  کل فرم اینجا را کلیک کنید.

 

معرفی خدمت

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

نام خدمت کلان

14061126000

شناسه خدمت کلان

صدور گواهینامه

عنوان زیر خدمت

14061126100

شناسه زیرخدمت

G2B ، G2G

نوع خدمت

اعطای مجوز آزمایشگاه معتمد به متقاضیان واجد شرایط طبق شیوه نامه های شرایط عمومی صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه آزمایشگاه معتمد و شیوه نامه داخلی شورای سیاستگذاری و راهبردی آزمایشگاه های معتمد جهت انجام پایش های خوداظهاری واحدهای صنعتی (طبق قوانین و مستندات موجود)

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

آدرس اینترنتی خدمت

دانلود

فایل شناسنامه خدمت 

شرایط ارائه خدمت

هر شخصحقوقی که درخواست احذ صدور جهت انجام پایش پارامترهای زیست محیطی را مطابق با شرایط احراز گواهینامه دارد.

واجدین شرایط درخواست خدمت

صفحات 93-90 آیین نامه خوداظهاری در پایش در پورتال دفتر پایش فراگیر آزمایشگاه های معتمد

مدارک لازم برای درخواست خدمت 

راهنمای ارائه خدمت

ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات کاری ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها

ساعات کاری ارائه خدمت

تائیدیه پارامتر برای متقاضی فاکس می شود اما جهت دریافت گواهینامه به دفتر پایش فراگیر می بایت مراجعه نمایند.

محل مراجعه برای دریافت جواب

با شرط تکمیل بودن مدارک ارائه شده توسط متقاضی و توانمند بودن اداره کل مورد نظر حداقل 40روز کاری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

هزینه مربوط به انجام تست مقایسه ای با اداره کل می باشد که بسته به نوع پارامترهای درخواستی متفاوت است (جدول تعرفه خدمات آزمایشگاهی در پورتال دفتر)

هزینه ارائه خدمت

مراحل انجام کار

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی


پاسخ گویی خدمت

دبیرخانه کمیته آزمایشگاه معتمد مستقر در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان

مسئول پاسخگویی

ساعات کاری در روزهای کاری ادارات کل

ساعات کاری

تلفن تماس اداره هر استان

تلفن تماس

پست الکترونیکی اداره کل هر استان

پست الکترونیکی

آدرس اداره کل هر استان

آدرس مراجعه حضوری

 
امتیاز دهی