معرفی

1400/11/13 چهارشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری

**************************************************
تاریخ به روزرسانی :  1401/12/24

**************************************************
  

معرفی خدمت

نام خدمت کلان  ارائه مجوزهای تنوع زیستی
شناسه خدمت کلان 14041129000
عنوان زیر خدمت  صدور مجوز خروج تروفه ها
شناسه زیرخدمت 14041129110
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت بررسی،ارزیابی و صدور مجوز
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط درخواست خدمت
مدارک لازم برای درخواست خدمت برگه درخواست،پروانه شکار،تصویر پاسپورت یا کارت ملی،تسویه حساب پروانه
محل مراجعه برای درخواست خدمت 2 بار معاونت محیط زیست طبیعی
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت 3 روز
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست ازادارات کل و سایر  ارگان ها 
روند اجرای فرآیند
  1. ارائه درخواست به همراه مستندات
  2. بررسی توسط کارشناسان و قبول و یا رد درخواست
  3. صدور  مجوز 
  4. اطلاع به متقاضی 

راهنما

1400/12/15 یکشنبه
 آموزش درخواست صدور مجوز خروج تروفه های متقاضی پس از تکمیل اطلاعات مربوطه میتواند وارد در پروفایل خود برر روی صدور مجوز خروج تروفه ها کلیک کند و درخواست صدور مجوز جدید دهد .. .

پس از تکمیل موارد فوق از طرف متقاضی درخواست به کارشناس مربوطه ارجاع داده میشود و کارشناس میتواند نسبت به صدور .آن تصمیم گیری نماید .
در صورت موافقت کارشناس متقاضی وارد مرحله پرداخت میشود وپس از پرداخت هزینه پروانه صادر و ارایه می گردد.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
https://iranemp.ir/knowledgebases

 

پرسشهای متداول

مدارک لازم برای صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده چه چیز هایی است؟
بيشتر

اطلاعات تماس

1400/12/18 چهارشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نظارت-بر-عملکرد  
پاسخ گویی خدمت
مسئول پاسخگویی  آقای حسینی-آقای موسی خانی ستاد -کارشناس استان
ساعات کاری  طبق ساعات اداری ادارات کل و ستاد
تلفن تماس 42781840 و 42781802ستاد-کارشناس استان
پست الکترونیکی mehdihoseini135311@gmail.com
آدرس مراجعه حضوری  سازمان حفاظت محیط زیست پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست طبیعی- 

نظرسنجی و تعامل

1400/12/16 دوشنبه


پیگیری

بیانیه توافق خدمت

1400/12/18 چهارشنبه
توافقنامه سطح خدمت " سامانه صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده"

•  مقدمه


خدمت صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده 14041129000 و شناسه زیر خدمت 14041129110 به صورت  G2B ، G2G  و G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی


.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده مورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1401]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد


 
بيشتر

ورود به خدمت

1400/11/13 چهارشنبه