فراخوان
فراخوان مسابقه بزرگ راپمی 1402.

فراخوان مسابقه بزرگ راپمی 1402

سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریائی (راپمی) به مناسبت روز محیط زیست منطقه راپمی (۲۴ آوریل ۲۰23 برابر با ۴ اردیبهشت 1402) اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی و مقاله نویسی کرده است.

1401/8/29 یکشنبه
فراخوان اعطای تسهیلات به پروژه های کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست.

فراخوان اعطای تسهیلات به پروژه های کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست

صندوق ملی محیط زیست به منظور کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست به پروژه های محیط زیستی دارای الویت تسهیلات اعطا می کند.

1401/8/2 دوشنبه
فراخوان جلب همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی دارای اولویت سازمان حفاظت محیط زیست.

فراخوان جلب همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی دارای اولویت سازمان حفاظت محیط زیست

مدیردفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست از جلب همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی دارای اولویت سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

1401/8/1 یکشنبه
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"