مشخصات کلی
جنسیت سن
تحصیلات شغل
خدمت
نام خدمت شهروند گرامی !خواهشمند است با اعلام رضایت خود از هر یک از محور های ارائه شده در این پرسشنامه ،ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت اخیر :
شفافیت فرایندی
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیر
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
کیفیت انجام کار
هزینه انجام کار
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات ،نظر
تسلط بر فرایند
دقت کارمند در انجام کار بدون نیاز به دوباره کاری
زمان فرایند
سرعت انجام کار
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرایند
نظم،ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه ،کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات)به واحد های مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
کلیت فرایند
احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
ترجیح می دهید از چه کانالی برای تعامل با مسئول خدمت استفاده نمایید؟
ارائه نظراتی علاوه بر موارد فوق
کد امنیتی
 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"