برنامه ششم توسعه
1394/7/4 شنبه

برای دریافت فایل PDF  برنامه اینجا کلیک نمائید از فعالان و علاقمندان محیط  زیست برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود به این ایمیل 
bbt@doe.ir  ارسال نمائید.
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"