مطالب مرتبط

سرپرست حوزه ریاست و امور استان‌های سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد: رتبه خیلی خوب سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری سرپرست حوزه ریاست و امور استان‌های سازمان حفاظت محیط زیست از کسب رتبه خیلی خوب این سازمان در ارزیابی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری در میان 30 وزارتخانه و سازمان کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علیرضا نورمحمدی با اشاره به تاکید رییس جمهور مبنی بر لزوم مرجع بودن مرکز ارتباطات مردمی در ارزشیابی دستگاه ها و مدیران کشور، اظهار کرد: با عنایت به اهمیت نقش و جایگاه مردم در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و فرمایشات و تاکیدات ریاست محترم جمهور به کاهش فاصله مسئولین با مردم و نهادینه نمودن فرهنگ مردمداری در دستگاه های اجرایی، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اقدام به تدوین شاخص و چک لیست های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه ارتباط و تعامل با مردم کرده است.
وی افزود: در این ارزیابی که در 6 عنوان نظام ارتباطات مردمی شامل شاخص های کمی و کیفی سامد، ملاقات چهره به چهره، پاسخگویی برخط 6133، صدای مردم، ستاد ارتباطات مردمی در محورهای شکلی و محتوایی و بر اساس شاخص های 56 گانه انجام شده است، سازمان حفاظت محیط زیست در بین 30 وزارتخانه و سازمان کشور حایز رتبه خیلی خوب گردید.
کلمات کليدي
ملاقات مردمی
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"