گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ  10 بهمن ماه 1401

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ 10 بهمن ماه 1401

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، طبق گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ، وضعیت شاخص آلودگی هوا در 8 کلانشهر در تاریخ 10 بهمن  ماه 1401 به شرح زیر است:

شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون(AQI=104)
شهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون( AQI=109)
شهر اصفهان دروضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون(AQI=94)
شهر کرج در وضعیت قابل قبول, عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=95)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=100)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ، عامل ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون(AQI=117)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=62)
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"