معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به ایجاد و راه اندازی شبکه ملی امداد و نجات پستانداران دریایی نموده است .در این راستا از کلیه علاقه مندان به همکاری و عضویت در شبکه ملی امداد و نجات پستانداران دریایی دعوت می گردد با تکمیل فرم ذیل آمادگی خود را جهت عضویت در این شبکه ملی اعلام دارند.