آیکون منو
توانمند سازی ایمنی زیستی


  هدف از اجرای این پروژه این است که به کشور جمهوری اسلامی ایران که عضو پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا می‏باشد، در ایجاد ظرفیت های ملی برای اجرایی شدن قوانین ملی ایمنی زیستی در راستای این پروتکل  کمک شود. در این پروژه ظرفیت سازی مورد نیاز کشور برای اجرای چارچوب ملی ایمنی زیستی صورت خواهد گرفت. ایجاد ظرفیت برای ارزیابی مخاطرات همراه با اصول علمی و فنی لازم و همچنین مدیریت  مخاطرات ، بررسی و تقویت بنیه چارچوب اجرایی ایمنی زیستی، ساختار تبادل و مدیریت اطلاعات مرتبط  با ایمنی زیستی و مشارکت و آگاهی عمومی بخشی از این پروژه اس. توسعه توانمندی ملی در این زمینه ، پتانسیل مدیریت ملی ایمنی زیستی کشور را افزایش داده و به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور کمک خواهد نمود.
محورهای اصلی  پروژه عبارتند از:


1-سیاستگذاری ایمنی زیستی
2-سیستم اجرایی
3- بررسی در خواست ها
4- مکانیسم کنترل و نظارت براثرات محیط زیستی
5- آگاهی ومشارکت عمومی
6- هماهنگی پروژه

اطلاع رسانی
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *