راه‌اندازی تابلوهای نمایشگر وضعیت هوای استان بوشهر آغاز شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: راه‌اندازی تابلوهای نمایشگر وضعیت هوای استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر؛ با توجه به اهمیت اطلاع رسانی وضعیت هوای استان بوشهر به شهروندان تابلوهای نمایشگر هوای استان بوشهر تعمیر و در حال راه‌اندازی مجدد است.

فرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ایستگاه های سنجش آلودگی هوا به دلیل اهمیت سنجش روزانه و دقیق کیفیت هوا از اهمیت مهمی برخوردار بوده و اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص تابلوهای نمایشگر انجام می‌شود و سنجش کیفیت هوا در راستای تصمیم گیری و شناسایی منابع آلاینده ضروری است بنابراین افزایش تعداد ایستگاه ها درحال انجام است.

استان بوشهر دارای شش ایستگاه سنجش آلودگی هوا است.

 
بيشتر