جلسه کمیسیون تبصره ذیل ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

دومین جلسه کمیسیون تبصره ذیل ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب در سال 97، با هدف بررسی پیش نویس ضوابط و دستورالعمل مربوط به مدیریت لجن با حضور نمایندگان  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور  و سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ 23/10/97 تشکیل گردید.

متن ضوابط تهیه شده با حضور اعضای کمیسیون بررسی و مقرر گردید طی جلسات آینده (حداکثر دو جلسه)، و پس از ادامه بررسی متن و تغییرات لازم، متن نهایی ضوابط با عنوان  ضوابط و استاندارد تصفیه، انتقال، دفع و یا استفاده از لجن تصفیه شده تصویب و ابلاغ گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر