انتقاد سازمان محیط زیست از برنامه وزارت کشور برای مدیریت پسماند
پایش بیولژیک رودخانه ارس
مدیریت فاضلاب های روستایی –پایلوت استان البرز
جلسات آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک
جلسه تدوین بیمه برای حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی خطرناک
همایش و کارگاه آموزشی
  • 1397/12/8 چهارشنبه همایش و کارگاه آموزشی
    همایش و کارگاه آموزشی 3 روزه از تاریخ 6 تا 8 اسفند 1397 در محل سازمان حفاظت محیط زیست در باره اجرایی نمودن کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه ، و با حضور نمایندگان دبیرخانه کنوانسیون میناماتا، نمایندگان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست(ستاد و استان ها)، دستگاه های ذیربط و سایر ذینفعان برگزار شد.
جلسه کمیسیون تبصره ذیل ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
دستورالعمل طرح های مطالعاتی حوزه منابع آب
واگذاری پروژه های مطالعاتی
شرایط کلی برای پیشنهاد طرح / پروژه های مربوط به مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک و منابع آلاینده آنها  ( با الویت موضوع پسماندها )
تمديد مدت ارسال ايده‌ها در رابطه با جشنواره ایده در حیطه ستاد توسعه فناوری‌ های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
1