اخبار معاونت

​​​​​​​نشست هماهنگی دو سازمان حفاظت محیط زیست و بنادر و دریانوردی با حضور معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، معاون محیط زیست دریایی و تالاب ها، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با حضور مدیران و مشاوران دو سازمان در روز سه شنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1398 در محل حوزه ریاست سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

 در این نشست وظایف و تکالیف محیط زیستی سازمان بنادر و دریانوردی مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌های محیط زیستی مبتلا به سواحل، بنادر و مناطق دریایی و راهکارهای مرتبط با رفع این مشکلات به بحث گذاشته شد و در نهایت مقر گردید با ایجاد کمیته های تخصصی موضوعات مشترک توسط دفاتر ذیربط دو سازمان تا رفع چالش‌های موجود پی گیری گردد. مهمترین موضوعات مطروح در نشست به شرح ذیل می باشد:

نحوه اجرایی شدن مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص تعویض موتورهای دو زمانه با موتورهای چهار زمانه در شناورها و درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم تعویق در اجرای این مصوبه و تدوین دستورالعملی  برای اجرایی شدن مصوبه مذکور با همکاری سازمان گسترش و شورایعالی صنایع دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی

معرفی آزمایشگاه های معتمد جهت انجام آزمایش های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی بر روی آب توازن شناورها و ارسال مجدد فهرست گونه‌های بومی

اجرایی شدن کنوانسیون و پروتکل لندن درخصوص صدور مجوز برای هشت ماده قابل دفع و تخلیه در دریا توسط سازمان حفاظت محیط زیست بویژه دفع مواد حاصل از لایروبی مستمر بنادر و موج شکن ها و لزوم تهیه گزارش اثرات زیست محیطی وفق موضوع ضمیمه دوم پروتکل لندن و جمع بندی تعداد دفعات صدور مجوز در کشور و اعلام مراتب به سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) که از جمله تعهدات مهم کشور در قبال این کنوانسیون/پروتکل می باشد.

لزوم معاینه فنی شناورها (معاینه موتور و خروجی دودکش‌ شناورها) با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست

لزوم اعلام برنامه مدیریت محیط زیستی بنادر و سکوهای کشور به سازمان حفاظت محیط زیست

ارایه گزارشی از راه اندازی تسهیلات دریافت فضولات نفتی، آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر و سکوها به سازمان حفاظت محیط زیست و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز با همکاری دو سازمان

ارسال رونوشتی از مکاتبات سازمان بنادر و دریانوردی با سازمان منطقه ای پیشگیری و مقابله با آلودگی های نفتی در شرایط اضطراری (میمک) به سازمان حفاظت محیط زیست جهت آگاهی از اقدامات به عمل آمده و همچنین ارایه گزارشات کامل از نحوه وقوع آلودگی‌های نفتی، نحوه مقابله و جمع آوری لکه های نفتی و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی جهت رفع کامل آلودگی‌های نفتی به سازمان حفاظت محیط زیست

لزوم رعایت دستورالعمل استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی در هنگام وقوع آلودگی های نفتی و لزوم نظارت دو سازمان بر عملیات اجرایی رفع آلودگی های نفتی با استفاده از این مواد

همکاری در تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور و لزوم تکمیل جداول ارسالی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص

همکاری در حفاظت از تنوع زیستی دریایی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز جهت ایجاد مرکز تخصصی امداد و نجات فوک دریای خزر در استان گلستان

بهره گیری از مهندسی اکولوژیک در ساخت و سازهای ساحلی بویژه ساخت بنادر و سکوها و تاسیسات دریایی

همکاری دو سازمان در اجرایی شدن طرح های زیربنایی در دست اقدام یا اولویت دار همانند طرح تقویت و توسعه صنعت اسکراب در سواحل مکران، طرح ارزیابی توان اکولوژیک و ...

لزوم تامین سوخت مناسب و با سولفور کم تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی آیمو (ژانویه 2020

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر