بسته اقلیمی در کاتوایس– لهستان؛ توافقنامه پاریس برای همه کار می کند


نتایج
COP24 در لهستان یک پیشرفت است که تمام دولت ها می توانند به آن افتخار کنند!

نتایج COP24 در لهستان توافقنامه پاریس را تقویت می کند و افق هایی را برای اجرای اقدامات اقلیمی در سراسر جهان باز می کند.

بسته اقلیمی لهستان در COP24 توافق کرده ،جزئیاتی که لازمه عملی شدن توافقنامه پاریس است ، را فراهم کند.

نتایج COP24 در لهستان يک بسته پيچيده است که از طريق بحث عميق فنی و مصالحه سياسي حاصل شده و حاوی راهنماي عملیاتی در موارد ذیل است :

اطلاعات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ایی داخلی و اهداف و دیگر فعالیت ها تغییرات اقلیمی که دولت ها در برنامه مشارکت های ملی خود (NDCs) به آن اشاره نموده اند.

چگونگی برقراری ارتباط در مورد تلاش برای انطباق با اثرات آب و هوایی؛

قوانین عملکرد چارچوب شفافیت، که به دنیا نشان می دهد چه کشورها در مورد تغییرات آب و هوایی اقداماتی را انجام می دهند؛

تاسیس یک کمیته برای تسهیل اجرای توافقنامه پاریس و ترویج پایداری با تعهدات انجام شده تحت توافقنامه؛

چگونگی ارزیابی پیشرفت درخصوص توسعه و انتقال تکنولوژی؛

چگونگی فراهم نمودن اطلاعات کافی در خصوص حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه و ارائه روند ایجاد اهداف جدید در زمینه مالی از سال 2025.
منبع خبر : UNFCCC.INT 

بيشتر