سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه وبویر احمد منصوب شد در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،سید اسد اله هاشمی بعنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، درحکم عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به هاشمی  آمده است:
به موجب این حکم جنابعالی به سمت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه وبویراحمد منصوب می شوید.
      امیدوارم موفق و موید باشید.


 
بيشتر