مديركل دفتر مدیریت پسماند منصوب شد طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حسن پسندیده بعنوان مدیر کل دفتر مدیریت پسماند منصوب شد.
   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به حسن پسندیده آمده است:
به موجب این حکم جنابعالی به سمت مديركل دفتر مدیریت پسماند منصوب می شوید.
      امیدوارم موفق و موید باشید.


 
بيشتر