اخبار خاک
گزارش عملکرد روز جهانی خاک سال 1397 – سازمان حفاظت محیط زیست

 گزارش عملکرد روز جهانی خاک 

 

Report of soil world day 2018- Department of Environment

ردیف

استان

province

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی

Western Azerbaijan province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

Alborz province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

Ilam province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

Bushehr province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران

Tehran province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری

Chaharmahal va Bakhtiari province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

southern Khorasan province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی

Khorasan Razavi province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

Zanjan province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

Semnan province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

fars province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

Qazvin province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

Kermanshah province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد

Kohkiluyeh and Boyer Ahmad province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

Gilan province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

Lorestan province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

Central province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

Hamedan province department of environment (DOE)

اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

yazd province department of environment (DOE)

 

بيشتر