راهنمای خدمت

اطلاعات تماس

پاسخ گویی خدمت

خانم مه پويان

مسئول پاسخگویی

8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

ساعات کاری

 42781000

تلفن تماس

تهران- غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان- ساختمان امور اداری_-اداره رفاه و بازنشستگی

آدرس مراجعه حضوری

نظرسنجی و تعاملورود به خدمت

سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید