معرفی

1397/12/11 شنبه

بسمه تعالی

دستورالعمل همیارمحیط زیست

      در راستای تحقق اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند د ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند خ ماده 6 قانون شکار وصید و به منظور مشارکت مردمی و بهره گیری از ظرفیت عمومی در امر حفاظت محیط زیست و توسعه فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار و گروههای مختلف مردمی و نهایتاً جلب حمایت و همکاری آن دسته از داوطلبین که علاقمند به حفاظت محیط زیست از طریق همکاری  افتخاری با سازمان حفاظت محیط زیست می باشند این دستورالعمل به شرح مواد و پیوست‌های مربوطه تصویب و ابلاغ میگردد .

ماده 1- تعاریف

در این  دستورالعمل  اصطلاحات زیر بکار برده می شود :

1-1- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات کل و ادارات تابعه

1-2- یگان : یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست

1-3- داوطلب: اشخاص حقیقی هستند که به دلیل علاقه به حفظ محیط زیست،تمایل و آمادگی خود را برای همکاری به سازمان اعلام نموده و مدارک خود را به واحد تابعه سازمان تحویل داده اند.

1-4- همیار محیط زیست: داوطلبانی که درصورت برخورداری از شرایط لازم و در چارچوب ضوابط و مقررات این دستورالعمل تحت عنوان تعیین شده برای همکاری انتخاب و کارت همیار محیط زیست دریافت می کنند.

ماده 2- شرایط متقاضیان برای همکاری داوطلبانه:

 • تابعیت ایرانی
 • آشنایی کلی به موضوعات زیست محیطی  و قوانین و مقررات شکار وصید و حفاظت محیط زیست در حد نیاز .
 • داشتن حسن شهرت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.
 • نداشتن سابقه کیفری موثر و هرگونه سابقه محکومیت کیفری در زمینه محیط زیست مطابق با قوانین ومقررات

ماده 3 -حدود وظایف و اختیارات

 • همکاری افتخاری با سازمان در سر شماری حیات وحش، شناسایی زیستگاه ها و پایش مناطق
 • همکاری افتخاری با سازمان و واحدهای تابعه در زمینه شناسایی و معرفی واحدهای آلاینده محیط زیست
 • مشارکت در برنامه های سازمان برای مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله اطفای حریق ، خشکسالی و...
 • گزارش تخلفات شکار و صید و معرفی افراد متخلف به مامورین اجرایی محیط زیست یا واحدهای حفاظت محیط زیست
 • همکاری با سازمان در تنویر افکار عمومی و ترویج فرهنگ زیست محیطی جهت افزایش حس طبیعت دوستی، کاهش آلودگی ها، کاهش مصرف آب، انرژی و مواد، حفظ ذخایر موجود در طبیعت و به حداقل رساندن تخلفات زیست محیطی
 • تلاش برای افزایش اطلاعات عمومی افراد جامعه از مزیت‌های حفظ محیط زیست و جلوگیری از ایجاد تخریب و مشکلات مربوط به محیط زیست کشور
 • ارائه گزارش شش ماهه همیاران در قالب فرم مربوطه به سازمان
 • همیار محیط زیست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف از قوانین و مقررات محیط زیست، مراتب را به ماموران اجرایی یا واحد مربوطه در استان یا ستاد سازمان محیط زیست گزارش نمایند.
 • هر گونه همکاری همیار محیط زیست از جمله ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان و واحدهای تابعه آن موضوع وظایف ماده 6 این دستورالعمل صرفا با اطلاع و هماهنگی با سازمان  مربوطه و تحت نظارت مدیر یا مسئول یگان  منطقه صورت پذیرفته و همیار محیط زیست به هیچ عنوان نمی توانند شخصاً و خارج از هماهنگی و نظارت سازمان محیط زیست اقدامی در این خصوص انجام دهند.
 • همیار محیط زیست، در زمان انجام مفاد این دستورالعمل به هیچ عنوان اجازه استفاده یا به کارگیری از سلاح و تجهیزات حفاظتی آنان شامل بی سیم، دوربین سازمانی، خودرو و موتور سیکلت و نظایر آن را ندارند. نظارت بر این امر به عهده یگان حفاظت استان ها می باشد.
 • همیار محیط زیست، به هیچ عنوان اجازه جلب یا توقیف متخلفین یا وسایل و تجهیزات ایشان را ندارند. بدیهی است مسئولیت هر گونه درگیری احتمالی با افراد و متخلفین به عهده همیار محیط زیست بوده و در صورت بروز خسارت یا ضرر و زیان به افراد یا خود همیار مسئولیت آن متوجه همیار محیط زیست بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد پذیرفت
 • همیار محیط زیست، به عنوان همکاری داوطلبانه با سازمان تلقی گردیده و هیچگونه تعهد یا حقوقی را از جهت مالی و استخدامی از سازمان متوجه همیار نمی نماید.

ماده 4 – سامانه همیار محیط زیست

به منظور انجام فعالیت های هدفمند و پرهیز از  موازی کاری وهدایت و نظارت بر فعالیت همیار محیط زیست و پیشگیری از جعل کارت همیاری، سازمان نسبت به ایجاد و فعال سازی سامانه همیار محیط زیست اقدام می نماید و همیاران واجد شرایط از این طریق کد شناسایی اختصاصی دریافت می نمایند.

ماده 5-مجوزهای همیار محیط زیست

برای متقاضیان همکاری افتخاری با سازمان در صورت پذیرفته شدن، کارت همیار محیط زیست صادر میشود . مجوز مذکور در فرمهای چاپی مشخص که دربرگیرنده مشخصات صاحب کارت که تمهیدات امنیتی لازم را دارا باشد صادر شده و فقط نشان دهنده رابطه همیاری صاحب مجوز با سازمان و انجام وظایف محوله بوده و فاقد هرگونه اعتبار دیگری است .

ماده 6 نحوه صدور کارت همیاری

کارت های همیاری براساس پیشنهاد ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها که متضمن شناخت و تائید صلاحیت متقاضی نیز میباشد مطابق فرآیند تعریف شده در ماده 7 توسط یگان صادر می شود.

6-1- مدت اعتبار کارتهای همیاری پس از احراز صلاحیت بدوا یکسال و درصورت تائید عملکرد  برای  دوره های دو ساله قابل تمدید میباشد .

6-2-کارت همیار محیط زیست صرفا جهت شناسایی همیار توسط نیروهای سازمانی و یا در صورت نیاز نیروهای انتظامی است. همیاران حق استفاده دیگر از کارت از جمله ارایه به افراد عادی را ندارند.

ماده 7-فرآیند صدورکارت برای همیار محیط زیست

7-1- متقاضیان  پس از ارائه درخواست کتبی (پیوست 1) وتأیید صلاحیت توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها به همراه تاییدیه حراست، دفتر حقوقی و معاونت محیط طبیعی اداره کل جهت صدور کارت به یگان معرفی می شوند.

7-2- یگان درصورت تأیید مراتب، اقدامات لازم  را جهت صدور کارت بعمل می آورد.

7-3- یگان می تواند با پیشنهاد مدیران کل استان ویا معاونت های سازمان به مقامات و مسئولین کشوری و لشگری خارج از روال فوق کارت افتخاری همیار محیط زیست صادر کند.

ماده 8 اداره کل حفاظت محیط زیست استانها موظفند بر فعالیت همیار محیط زیست نظارت نموده و در صورت  احراز عدول از مفاد دستورالعمل مراتب را جهت اتخاذ تصمیم بر حسب مورد به یگان سازمان گزارش نمایند . یگان ضمن گزارش تخلف یا سهل انگاری یکی از موارد زیر را اقدام خواهد نمود:

1- تذکر شفاهی .

2- تذکر کتبی با درج در پرونده .

3- تعلیق همکاری به مدت یکسال و ضبط موقت کارت.

4- قطع همکاری دائمی و لغو کد و ابطال کارت

ماده9- شرایط ابطال کارت:

 1. انجام یا همکاری در هر گونه تخلف زیست محیطی

2- سوءاستفاده از کارت در دستگاه های دولتی و یا در برخورد با صنایع و واحدهای صنعتی و خدماتی.

 1. عدم ارائه گزارش برای دو دوره متوالی

تبصره: در صورت احراز تخلف علاوه بر ابطال کارت همیاری پیگرد قضایی  به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده10- لغو دستورالعمل های مشابه

از زمان ابلاغ این دستورالعمل همه دستورالعمل ها و آیین نامه های مشابه کان لم یکن تلقی می شود و همه کارتهای صادره قبلی با هر شکل و تحت هر عنوان برای همکاری داوطلبانه با سازمان باطل می شود و هر گونه بکار گیری نیروهای داوطلب صرفا در چارچوب مقررات این دستورالعمل قابل انجام است.

 ماده11- اصل خدمات داوطلبانه

فعالیت در زمینه همیار محیط زیست امری داوطلبانه بوده،  تعریف کد شناسایی و یا صدور کارت همیاری هیچ نوع حق یا رابطه استخدامی برای همیار ایجاد نمی کند. همچنین همیاران نمی توانند بابت همکاری با سازمان تقاضای وجه یا حق الزحمه و یا امکاناتی نظیر ملبوس و تجهیزات انفرادی و ... درخواست نمایند.

ماده12- دریافت تعهد کتبی

ادارات کل حفاظت محیط زیست استان در زمان اخذ مدارک لازم برای ثبت نام از متقاضی تعهد کتبی (پیوست2) مبنی بر الزام به رعایت کلیه مفاد این دستورالعمل دریافت خواهند نمود.

ماده 13– این دستورالعمل مشتمل بر 13  ماده در تاریخ ______ به تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رسیده و پس از ابلاغ لازم الاجراست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

فرم درخواست صدور کارت همیار محیط زیست (پیوست 1)

مشخصات متقاضی:

نام:              نام خانوادگی:               فرزند:                           شماره شناسنامه:

استان:              کدملی:                تاریخ تولد:             صادره:                مذهب:

شغل:

نشانی و شماره تلفن محل سکونت:

 

 

نشانی و شماره تلفن محل کار:

 

 

درصورت داشتن سلاح شکاری مشخصات آن را قید نمائید:

 

نوع اسلحه:                   مدل:             شماره اسلحه:                شماره کارت حمل سلاح:

 

انگیزه خود را از داوطلب شدن به عنوان محیط یار محیط زیست بیان نمایید:

 

 

 

 

در صورتیکه سابقه همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست یا همیاری با سازمان در سنوات قبل داشته اید، بطور مختصر بیان نمائید:

لازم به توضیح است که تکمیل وامضاء این فرم به منزله این است که امضاء کننده صرفا داوطلب همکاری افتخاری با سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان " همیار محیط زیست " بوده و هیچگونه الزام یا تعهدی برای سازمان حفاظت محیط زیست جهت جذب، استخدام یا پرداخت حق الزحمه تحت هر عنوان به داوطلب ایجاد نمی نماید.

با توجه به اینکه همیار محیط زیست، به عنوان همیار افتخاری سازمان محسوب می گردد، در صورت همکاری یا تبانی با متخلفین شکاروصید، ضمن ابطال کارت شناسائی همیار مختلف و محرومیت وی از شکاروصید، برابر قوانین مربوطه به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

مشخصات معرف( کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست )

 

نام:                    نام خانوادگی:               فرزند:              شماره شناسنامه:

کدملی:                تاریخ تولد:                 صادره:                مذهب:

محل خدمت:            سمت:                    مدت آشنائی با متقاضی:

نشانی و شماره تلفن محل سکونت:

 

 

تلفن همراه:                                                                                 امضاء معرف:

 

 

 

فرماندهی محترم یگان حفاظت محیط زیست                                      

 

باسلام

ضمن ارسال تصویر مدارک آقا/ خانم ..................................................... ضمن تایید صلاحیت متقاضی خواهشمند است دستور فرمائید جهت نامبرده به عنوان همیار محیط زیست در حوزه استحفاظی اداره کل حفاظت محیط زیست این استان/شهرستان..............................................................کارت همیار صادر گردد.

 

 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

 

 

 

 

تعهد نامه داوطلبان

 

اینجانب.................................................... با کدملی................................................... که متقاضی دریافت کارت همیار  محیط زیست می باشم متعهد می گردم:

 1. همکاری کاملا داوطلبانه در راستای حفاظت از محیط زیست با مامورین اجرایی داشته و هیچگونه ادعایی مبنی بر دریافت حق الزحمه، امکانات و استخدام به هر شکل نخواهم داشت.
 2. ضوابط و شرایط مندرج در دستورالعمل همیار محیط زیست را مطالعه و نسبت به اجرای دقیق آنها و سایر موارد اعلامی از طرف سازمان متعهد می گردم.
 3. از هرگونه اقدامی خارج از ضوابط و بدون هماهنگی با مامورین اجرایی خودداری نمایم.
 4. از کارت همیار صرفاً جهت موارد مندرج در دستورالعمل استفاده و از هرگونه استفاده خارج از چارچوب از جمله ارائه آن به افراد عادی خودداری نمایم.
   
                                                                  نام و نام خانوادگی داوطلب
           تاریخ
                         امضا و اثر انگشت
   
   

راهنما

1398/2/29 یکشنبه

پرسشهای متداول

11- آیا همیار محیط زیست می تواند لباس فرم محیط بان را بپوشد
10-آیا همیار محیط زیست میتواند با سلاح شخصی خود همراه محیط بان به گشت و کنترل بپردازد
9-	آیا همیار محیط بان در صورت بروز تخلفات خود راساً ورود نماید
8-	آیا داشتن کارت همیار محیط زیست مجوزی برای ارتکاب تخلفات زیست محیطی توسط همیاران می باشد
7-	آیا داشتن کارت همیار محیط زیست می تواند مجوزی برای نگهداشتن و تیمار حیات وحش بصورت شخصی باشد
بيشتر

اطلاعات تماس

1398/2/30 دوشنبه

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

آقای  امامی آقای

ساعات کاری

8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

تلفن تماس

42781811 42781804 - 42781000

پست الکترونیکی

emami@doe.ir

آدرس مراجعه حضوری

تهران- غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان- دفتر یگان حفاظت محیط زیست

پیگیری

بازگشت
کد پیگیری وارد نمایید : کد ملی متقاضی

بیانیه توافق خدمت

1397/12/22 چهارشنبه
مقدمه
 
مراجعین محترم؛
بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمان محیط زیست به آگاهی مراجعین محترم می رسد:
 
* هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
 
* این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست را در صورت لزوم مشخص می‌کند.
 
مسئولیت و تعهدات:
 
۱- این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه پایین صفحات در بخش شکایات برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و۲۴ ساعت روز، دارا می باشد.
 
۲- حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است. همچنین جهت ارتباط با سازمان به قسمت بالای پورتال بخش ارتباط با سازمان مراجعه فرمایید.  و برای بیان نظرات  در میز خدمات بخش نظرسنجی فعال است و روی هر سامانه نظرسنجی مربوط به آن خدمت آماده پذیرش نظرات سازنده شما برای افزایش کیفیت ارائه خدمات سازمان می باشد و در صورت لزوم برای اصلاح فرآیندها موثر خواهد بود در صورت امکان در نظرسنجی میز خدمت الکترونیکی ما مشارکت فرمایید.
 
۳- به محض ثبت درخواست کد رهگیری و رمز برای درخواست کننده ایجاد می شود و از طریق بخش پیگیری میتوانند نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام نمایند.
۴- این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس مراجعین گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی اطلاع رسانی خواهد شد.
5-اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم‌های الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمی‌گیرد.
 
6- این توافقنامه سطح خدمت تا پایان سال 1401اعتبار دارد

 در صورت تمایل برای بهبود کیفیت ارائه خدمات در این تارنما خواهشمند است در نظرسنجی تارنمای سازمان حفاظت محیط زیست شرکت فرمایید.
بيشتر

ورود به خدمت

1397/12/11 شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"