شناسنامه جدید خدمات

شناسنامه خدمات
1398/9/13 چهارشنبه
(14041129000) ارائه مجوز های تنوع زیستی
(14041129100) صدور مجوز تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش حیات وحش
(17021129101) صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های خزندگان و دوزیستان
(14041129103) صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی
(14041129105) صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها
(14041129107) صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی
(14041129110) صدور مجوزخروج تروفه های شکار شده
(13021129111) صدور پروانه شکار وصید
(14041129112) صدور مجوز انتقال حیوانات
(14041129113) صدور مجوز نگهداری حیات وحش
(14041129114) صدور دفترچه شکارچیان

 
(14042540000) امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی

 (14042540000) امدادرسانی در حوادث و مخاطرات زیست محیطی

 
(14042541000) نظارت و پایش محیط زیست

 (14062541100) ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار

 (14032541101) نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی

 (14062541102) ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی

(14032541103) نظارت بر کاهش گازهای گلخانه ای مطابق تعهدات بین المللی

(14022541105) پايش منابع  آلاینده آب و خاک (فاضلاب و مواد شیمیایی)

(14042541106) ارائه استانداردها و ضوابط محیط زیستی 

 
(14042542000) نظارت بر عملکرد زیست محیطی

  (14042542101)  ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی

 (14042542102) نظارت بر عملکرد واحدهای متولی در زنجیره عمر پسماند

 (14042542103) سرشماری گونه های جانوری

 (14042542104) نظارت بر عملیات اطفاء حریق در مناطق چهارگانه

 (14042542105) نظارت بر عملکرد واحدهای تکثیر و پرورش جانوران در اسارت

 (14042542106) نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه های تاکسیدرمی غیر مجاز

 (14042542107) نظارت و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر قانونی جهت تکثیر و پرورش حیات وحش


(14032542108) صدور تاییدیه زیست محیطی شماره گذاری خودرو

(14032542109) نظارت و ارزیابی واحدهای آلاینده و تعیین عوارض آلایندگی

 
(14062543000) ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی

  (14062543100) ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش آلودگی هوا

 (14062543101)  ارائه آمار و اطلاعات عملکرد محیط زیست 

 (14062543102) ارائه اطلاعات توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور

 
(14042545000) صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

(14012545103) صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

 
(14042546000) ارائه مجوز های زیست محیطی

(14062546100)صدور مجوز ترخیص مواد شیمیایی وارداتی مخرب لایه اوزون

(14062546101)صدور و تمدید مجوز فعالیت آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

(14062546102) صدور مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشور

(14062546103) صدور مجوز واردات پسماند ها

(14062546104) صدور مجوز صادرات پسماند ها

(14062546105) صدور مجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک

(14062546106) صدور مجوز صادرات مواد شیمیایی خطرناک

(14042546107)صدور مجوز واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی

 
(18082547000) ارائه خدمات آموزشی محیط زیست

(18082547100) ارائه برنامه های آموزش محیط زیستی در نظام آموزش عمومی و تخصصی و آموزش عالی

(18082547100) برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط زیست

 
( 14062548000) پاسخ به استعلامات محیط زیست

( 14062548100) پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حمله جانوران آسیب رسان

( 14062548101) پاسخ به استعلام مربوط به اسکراب شناورهای فرسوده

( 14062548106) پاسخ به استعلام محیط زیستی استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

( 14062548107) پاسخ به استعلام تاسیس سازمان های مردم نهاد محیط زیستی

(14062548107)پاسخ به استعلام لایروبی دوره ای تامین عمق کانال جهت تردد شناور ها در بنادر

 
(14062549000) فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست

(14062549100)تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط ‌زیستی

(14062549101) حمایت و مشارکت در برنامه های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی به منظور ترویج حفظ محیط زیست

 
(14062550000) رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست

(14062550000) رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست

 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"