آیکون منو
 توجه : این سامانه فعلا به صورت آزمایشی می باشد. لطفا تا اطلاع ثانوی از ثبت نام در آن خودداری نمایید.

ورود به منطقه برای نمونه برداری
نوع نمونه برداری
استان
شهرستان
بخش
نام درخواست کننده
نام خانوادگی درخواست کننده
فایل پروپوزال
معرفی نامه
کد ملی
آدرس ایمیل
ملیت
تلفن همراه
تلفن
آدرس
کد پستی
تعداد همراه
ويرايش

مشخصات همراهان
نام همراه نام خانوادگی همراه
تعداد خودرو
ويرايش

مشخصات خودرو
پلاک نوع خودرو
نام منطقه
زمان بازدید
طول مدت بازدید
محل اسکان
مسیر حرکت
مشخصات اتباع خارجی
نام خانوادگی(لاتین) نام (لاتین)
نام خانوادگی (فارسی) نام(فارسی)
شماره گذرنامه دعوت کننده اصلی
ویزا
تابعیت ملیت
علت حضور سمت

مشخصات همراه خارجی
نام همراه خارجی (لاتین)
نام خانوادگی همراه خارجی(لاتین)
جنسیت
ملیت
شماره گذرنامه همراه خارجی
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *