آیکون منو
سازمان حفاظت محیط زیست
بند مصوبه نام پروژه  عنوان مصوبه مهلت اجرا دستگاه مسئول پیشرفت مصوبات توضیحات
بند 8 مصوبه احکام منابع متحرک تهیه و ابلاغ حدود مجاز آلایندگی خودروهای دیزل تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه سازمان حفاظت محیط زیست (همکار:وزارت کشور) در حال انجام است
5_2 اصلاح حدود مجاز آلایندگی معاینه فنی تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 3 ماه سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است
6_3 الزام واحدهای صنعتی آلاینده به استفاده از تجهیزات کنترلی تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 12 ماه سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است
4_7 ارایه گزارش سالانه آلودگی هوادرکشور به همراه عملکرد دستگاههای ذیربط  تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 اجرا از زمان ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست بصورت دوره ای انجام می شود
5_7 راه اندازی و تکمیل شبکه ملی پایش آلودگی هوا ، صدا و امواج با بهره گیری از سامانه های (سیستم های) زمینی و ماهواره ای و الزام به استقرار سامانه (سیستم) پایش برخط صنایع بزرگ تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 اجرا از زمان ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است
بند 6 مصوبه احکام عمومی تولید سیاهه انتشار آلودگی هوای کلانشهرها تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها یکسال پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری کنسرسیوم دانشگاههای برتر تولید سیاهه انتشار آغاز شده است
2_7 تهيه و تدوين فهرست سالانه انتشار آلاينده هاي هوا در كلان شهرهاي كشور تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 ابتدای سال 1393 سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است
2_8 حمايت عمومي از گسترش فعاليت سازمانهاي غيردولتي در حوزه کاهش آلودگی هوا با افزایش مشارکت عمومی تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 اجرا از زمان ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان های مردم نهاد شناسایی شده و موارد در حال انجام است
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *