آیکون منو
وزارت امور اقتصاد و دارایی
بند مصوبه شرح عنوان مصوبه مهلت اجرا دستگاه مسئول و همکار پیشرفت مصوبات توضیحات
بند 3-1 مصوبه احکام منابع متحرک منوط کردن صدور بیمه نامه شخص ثالث به ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها ظرف دو ماه پس از ابلاغ تصویبنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام نشده است
6_2 اصلاح نرخ گذاری بیمه وسایط نقلیه با تاکید بر اهرم های تأثیرگذار بر کاهش آلودگی و متناسب با افزایش سن خودرو تصویب نامه الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله موثر با آلودگی هوا-93/02/10 6 ماه وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی) انجام نشده است
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *