پروژه های انجام شده گروه زیست فناوری:
 
  • بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت‏‏های یوزپلنگ آسیایی (venaticus Acinonyx jubatus) با استفاده از آنالیز ژن‏های nDNA و mtDNA 
  • بررسی و مطالعه ژنتیکی جمعیت‏های قوچ و میش، آهو و جبیر