وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
   

گزارش  مورخ 99/1/11 مركز ملي هوا و تغییراقلیم   

   

براساس اطلاعات  سامانه پایش کیفی هوای کشور و  آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح10/1/99 تا 8  صبح11/1/99 مشاهده گرديده ونیزپیش بینی صبح11/1/99 تا صبح12/1/99  از سایت ( arcelona Dust Forecast Center)

وضعيت کیفی هوای کلان شهرها و گردوغباردرکشوربه شرح ذيل مي باشد:

       

شهر

آلاینده شاخص

10/1/99

آلاینده شاخص

11/1/99

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

PM2.5

49

PM2.5

56

در24 ساعت گذشته تبریز واراک ازهوایی پاک برخوردار بودند.لازم به ذکراست سایر کلان شهرها هوایی قابل قبول راگزارش نمودند.

2

اصفهان

PM2.5

85

PM2.5

62

3

کرج

PM2.5

63

PM2.5

57

4

اراک

PM2.5

41

PM2.5

29

5

شیراز

PM2.5

66

PM2.5

69

6

تبریز

PM2.5

51

PM2.5

44

7

مشهد

PM2.5

58

PM2.5

75

8

اهواز

PM10

46

PM10

58

PM2.5

77

PM2.5

75


تحلیل
 وپیش بینی گردوغبارکشور

درشبانه روز گذشته به علت پوشش های ابری متراکم ودرحال عبور در کل کشور تحلیل پدیده گردوغبار امکان پذیر نبود البته به تدریج باخروج ابرها ازسمت غرب،در ساعات بامدادی امروز گردوغبار اندکی در مرزهای غربی محدوده استان خوزستان مشاهده گردید.

مطابق سایت پیش بینی بارسلونا،دردوروز آیند گردو غبارنسبتا رقیقی از عراق وارد جنوب غرب کشور شده وباگذشت زمان غرب وشمال غرب رانیزدربر می گیرد.

 


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور        ادامه