وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
            گزارش مورخ 98/4/31مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
 

       شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :     
براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح30/4/98 تا 8  صبح31/4/98 مشاهده گرديده وپیش بینی صبح31/4/98 تا صبح1/5/98  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:

شهر

آلاینده شاخص

30/4/98

آلاینده شاخص

31/4/98

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

O3

80

PM2.5

72

 درشبانه روز گذشته،همه کلان شهرها ازهوایی قابل قبول برخوردار بودند.شاخص هوای تبریز درمرزقابل قبول وپاک گزارش گردید.

2

اصفهان

PM2.5

92

PM2.5

92

3

کرج

SO2

89

PM2.5

73

4

اراک

PM2.5

99

PM2.5

96

5

شیراز

PM2.5

84

PM2.5

90

6

تبریز

PM10

55

PM10

50

7

مشهد

PM2.5

82

O3

97

8

اهواز

PM10

70

PM10

77

PM2.5

0

PM2.5

0

تحلیل و پیش بینی کیفیت هوا تا 24 ساعت آینده

بدلیل پوشش ابردر حال عبور که در روز گذشته بطور نوار پهن در ناحیه شمال، غرب وشمال غربی،مرکز ایران   قابل مشاهده است، تحلیل پدیده گرد و غبار در این بخش ها از کشورامکان پذیر نمی باشد.  

ازحدود ساعت7 صبح یک چشمه گرد و غبار  با غلظت قابل توجه  در ناحیه بیابان لوت مشاهده می شود که با توجه به جهت باد غالب منطقه بداخل کشور گسترش پیدا کرد و تقریبا نیمه جنوبی کشور را ضمن کاهش غلظت تحت تاثیر قرار می دهد بدلیل پوشش ابرموجود امکان تحلیل روند گسترش آن امکان پذیر نمی باشد .

با توجه به آنچه که درسایت بارسلونا دیده میشود گرد و غبار تا دو روز آینده اکثر مناطق کشور، را با غلظت کم و در ناحیه مرزی جنوب غربی و حاشیه ساحلی جنوبی ونوار  مرزی در شرق  و مرکز ایران با غلظت متوسط  تحت تاثیر قرار خواهد داد.


 

 گزارش پایش کیفی هوای کشور

                                                            

 ادامه