English
آیکون منو
برنامه های دفتر
ستاد توسعه فناوری‌ های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست بر آن است جشنواره ایده در حیطه موضوع‌ های مرتبط را از تاریخ1397/3/31تا تاریخ1397/6/31 برگزار نماید. علاقه‌ مندان می‌ توانند پس از تکمیل کاربرگ مربوطه آن را به آدرس اینترنتی info@ab.isti.ir ارسال نمایند.
لازم به ذکر است ایده‌ های ارسالی توسط کمیته داوران مورد بررسی قرار گرفته و صاحبان ایده‌ های برتر به رقابت در استارت‌ آپی  که در آذر ماه برگزار خواهد شد دعوت می ‌شوند.


 
  • صفحه ورود به لینک تبادل اطلاعات سمن ها (ارتباط مستقیم )


برنامه راهبردی ۴ ساله دفتر مشارکت های مردم