پرچم جمهوری اسلامی ایران
logo
لوگوی محیط زیست

استفاده از مواد پاک کننده را در روزهایی که گرد و غبار افزایش می یابد به علت زمینه های حساسیت‌زا محدود کنید.

در کاهش آلاینده های هوا مشارکت کنید و با خودداری از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود مانند استفاده از وسیله نقلیه تک سرنشین، روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات ساختمانی یا قیرکاری و نظایر آن، اثرات منفی این پدیده را کاهش دهید.

در شرایط گرد و غبار، سیگار کشیدن، آثار زیان بارتری دارد.

از ماسک مناسب چسبیده به دهان و بینی یا پارچه مرطوب اعم از چفیه، روسری، شال یا دستمال پارچه ای به منظور ممانعت از ورود مقدار قابل توجه گرد و غبار به دستگاه تنفسی، استفاده کنید.

در دراز مدت مشارکت در ایجاد، نگهداری و گسترش فضای سبز برای جلوگیری از گرد و غبار و کاهش آثار آن بر سلامتی، فراموش نشود.

آیا استفاده از ماسک در زمان بروز گرد و غبار به ما کمک می کند؟

ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند جلوی ورود ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی ما را بگیرند و بنابراین استفاده از آن ها توصیه نمی شود. ماسک های ویژه ای که با عنوان P1و P2 عرضه می شود برای این شرایط تا حدی مناسب است .اما در استفاده از آنها نیز که باعث احساس گرما می شود و معمولا راحت نیست، باید به نکات زیر توجه کرد:

اگر ماسک بطور کامل اطراف بینی و دهان را نپوشاند (مثلا برای افرادی که محاسن بلندی دارند) و راه نفوذ برای هوا باقی باشد، تاثیر چندانی ندارد .

این ماسک ها مانع از آلاینده های گازی هوا مانند منوکسید کربن نمی شود.

تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولی دشوارتر است و افراد دارای سوابق بیماری قلبی عروقی و تنفسی باید با پزشک خود مشورت نمایند.

استفاده از این ماسک ها برای افراد سالمی که ناچار باید در زمان بروز پدیده گرد و غبار در بیرون بمانند، توصیه می شود.