English
آیکون منو
اهم وظایف گروه
همکاری علمی و فنی در زمینه تأسیس و تکمیل موزه های تاریخ طبیعی کشور و اقدامات جهت ایجاد غرفه های جدید و نمایشگاهها با همکاری واحدهای مربوطه
 تدوین و ارایه برنامه های آموزشی علوم زیستی (در سطوح مختلف) با مشارکت و همکاری مرکز آموزش و ارگانهای آموزشی کشور و وسایل ارتباط جمعی
فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت بازدید عموم از موزه ها و نمایشگاهها
ایجاد ارتباط لازم و مبادله اطلاعات و نمونه و سایر جنبه های همکاری با موزه های مشابه داخلی و خارجی
سعی در بهبود و پیشبرد امور از طریق مشارکت در دوره های آموزشی تخصصی موزه داری (ایکوم) در سطوح بین المللی
اعمال نظارت تخصصی بر واحدهای خارج از مرکز، اخذ گزارش و تشکیل پرونده های ستادی برای موزه های مذکور و ارائه خدمات و ارشاد آنان در زمینه های مربوط
برنامه ریزی در زمینه  فعالیتهای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای مربوط و پیش بینی بودجه موردنیاز
اجرایی نمودن تفاهم نامه های بین المللی سازمان در ارتباط با موزه های تاریخ طبیعی
تهیه و درج اخبار گروه موزه در پورتال سازمان و بروز رسانی آن
تهیه دستورالعمل و نظارت بر ایجاد و نگهداری نمایشگاههای تاریخ طبیعی و کارگاه های تاکسیدرمی درکشور
اظهارنظر تخصصی در خصوص احداث کارگاههای تاکسیدرمی توسط متقاضیان بخش خصوصی
انجام اقدامات لازم در زمینه پوست آرایی، پوست پیرایی (تاکسیدرمی)، دیوراماسازی و طراحی محیط و پانل سازی
تهیه برنامه و انجام امور لازم در زمینه نقاشی، مجسمه سازی، طراحی و تهیه مدل از جانوران و یا نمونه های موجود در موزه
اقدام در زمینه بازسازی و مدل سازی از گیاهان وحشی
انجام امور مربوط به قالب گیری و مدل سازی از نمونه های با ارزش

 
گروه موزه
دانستنیها
آمار نمونه ها
تعداد نمونه پستانداران : 556
تعداد پنل پستانداران در مخزن : 160
تعداد نمونه پرندگان : 420
تعداد نمونه آبزیان : 65
تعداد نمونه خزندگان : 22
تعداد نمونه بندپایان : 1000
تعداد نمونه فسیل : 168
تعداد نمونه سنگ و کانی : 61
تعداد نمونه گیاهان : 101