آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
راسته خرگوش ها


از راسته خرگوش‌ها تاکنون دو خانواده و سه‌گونه در ایران شناسایی شده است. در گذشته خرگوش‌ها را یکی از زیر راسته‌های جوندگان محسوب می‌داشتند، ولی تحقیقات مرفولوژی و خون‌شناسی روشن کرد که این جانوران به سم‌داران نزدیکی بیشتری دارند. یکی از وجوه تمایز خرگوش‌ها از جوندگان، داشتن دو جفت دندان پیشین در فلک بالا است (دو دندان بزرگ‌تر در جلو و جفت کوچک‌تر در پشت آن‌ها قرار گرفته‌اند). در صورتی که در جوندگان فقط یک جفت دندان پیشین وجود دارد. دندان‌های پیشین همانند جوندگان در تمام طول عمر حیوان در حال رشد است. خرگوش‌ها برخلاف جوندگانی برای گرفتن غذا از دست‌ها استفاده نمی‌کنند. اعضاء این راسته گیاه‌خوارند، مانند نشخوارکنندگان به سرعت معده خود را از غذا پر می‌کنند، پس از رفتن به جای امن، غذای خورده شده را به صورت گلوله‌های نرمی از مخرج بیرون می‌دهند و پس از جویدن کامل، آنها را دوباره فرو می‌دهند.

ORDER LAGOMORPHA                راسته خرگوش ها                    

FAMILY LIPORIDAE    خانواده خرگوش ها( 3 گونه)
123-Lepus europaeus      خرگوش اروپایی (غربی)                           (European Hare)
124-Lepus tolai       خرگوش شرقی                                                 (Tolai Hare)
125-Lepus capensis     خرگوش                                                  (Cape Hare)

FAMILY OCHOTONIDAE       
خانواده پایکاها( 1 گونه)
126-Ochotona rufescens  پایکا                                                (Afghan Pika)

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *