دبیر و اعضای كميته تخصصي ساختار و فناورهاي مديريتي منصوب شدند
مشاور رسانه ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست منصوب شد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست یزد منصوب شد
    دبیر کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت محیط زیست
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"