عضو جدید شوراي راهبري توسعه مديريت  سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
عضو جدید کارگروه ارزیابی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند منصوب شد
 سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی منصوب شد
رئيس مركز توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"