كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منطقه حفاظت شده دینارکوه
منطقه حفاظت شده دینارکوه
منطقه حفاظت شده جنگلی دینارکوه منطقه‌‌ای کوهستانی بوده که در مختصات جغرافیایی 47 درجه تا 47 درجه و30 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و50 دقیقه تا 33 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی در شهرستان آبدانان استان ایلام واقع شده است. این منطقه بر اساس مصوبه شماره 217 مورخ 25/ 7/1380 و به استناد بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با وسعتی معادل 30 هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده جنگلی تعیین گردیده است. از آن تاریخ به بعد منطقه شاهد تحولات مثبتی در روند افزایش گونه‌های گیاهی و جانوری بوده و امروزه این منطقه یکی از مناطق شاخص استان در راستای تنوع گیاهی و جانوری می‌باشد. این منطقه تقریباً 01/0 درصد از کل سطح استان را شامل می گردد.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831